بانک سؤالات زبان انگليسی

راهنمایی، متوسطه و دیگر دوره های آموزش زیان انگلیسی

Secondary School 1 - Midterm Exam 1386

آزمون زبان انگلیسی اول راهنمایی 

نوع سؤالات: آزمون نیمسال اول - دی ماه ۱۳۸۶

طراح سؤال: فرجادنسب

دریافت فايل

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم دی ۱۳۸۶ساعت 10:17  توسط فرجادنسب  | 

Secondary School 2 - Midterm Exam 1386

آزمون زبان انگلیسی دوم راهنمایی

نوع سؤالات: آزمون نیمسال اول - دی ماه ۱۳۸۶

طراح سؤال: فرجادنسب

دریافت فايل

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم دی ۱۳۸۶ساعت 10:16  توسط فرجادنسب  | 

Secondary School 3 - Midterm Exam 1386

آزمون زبان انگلیسی سوم راهنمایی

نوع سؤالات: آزمون نیمسال اول - دی ماه ۱۳۸۶

طراح سؤال: فرجادنسب

دریافت فايل

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم دی ۱۳۸۶ساعت 10:14  توسط فرجادنسب  | 

High School 1 - Midterm Exam 1386

آزمون زبان انگلیسی اول دبیرستان

نوع سؤالات: آزمون نیمسال اول - دی ماه ۱۳۸۶

طراح سؤال: فرجادنسب

دریافت فايل

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم دی ۱۳۸۶ساعت 10:12  توسط فرجادنسب  | 

High School 2 - Midterm Exam 1386

آزمون زبان انگلیسی دوم دبیرستان

نوع سؤالات: آزمون نیمسال اول - دی ماه ۱۳۸۶

طراح سؤال: فرجادنسب

دریافت فايل

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم دی ۱۳۸۶ساعت 10:10  توسط فرجادنسب  | 

High School 3 - Midterm Exam 1386

آزمون زبان انگلیسی سوم دبیرستان

نوع سؤالات: آزمون نیمسال اول - دی ماه ۱۳۸۶

طراح سؤال: فرجادنسب

دریافت فايل

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم دی ۱۳۸۶ساعت 10:7  توسط فرجادنسب  | 

High School 3 - Midterm Exam 1385

آزمون زبان انگلیسی سوم دبیرستان

نوع سؤالات: آزمون نیمسال اول - دی ماه ۱۳۸۵

طراح سؤال: فرجادنسب

دریافت فايل

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آذر ۱۳۸۶ساعت 17:29  توسط فرجادنسب  | 

High School 3 - Revision Test - Lesson 2

آزمون زبان انگلیسی سوم دبیرستان

نوع سؤالات: آزمون مستمر درس دوم

طراح سؤال: فرجادنسب

دریافت فايل

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آذر ۱۳۸۶ساعت 17:28  توسط فرجادنسب  | 

High School 3 - Revision Test - Lesson 1

آزمون زبان انگلیسی سوم دبیرستان

نوع سؤالات: آزمون مستمر درس اول

طراح سؤال: فرجادنسب

دریافت فايل

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آذر ۱۳۸۶ساعت 17:26  توسط فرجادنسب  | 

High School 2 - Midterm Exam 1385

آزمون زبان انگلیسی دوم دبیرستان

نوع سؤالات: آزمون نیمسال اول - دی ماه ۱۳۸۵

طراح سؤال: فرجادنسب

دریافت فايل

+ نوشته شده در  شنبه سوم آذر ۱۳۸۶ساعت 21:25  توسط فرجادنسب  | 

مطالب قدیمی‌تر